प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN

नेपाल प्रहरी शिक्षालयको स्वीकृत कार्य विवरण

 

 • नेपाल प्रहरीमा कार्यरत जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको दक्षता, क्षमता, सीप तथा व्यक्तित्व विकास र अभिवृद्धि गर्न विभिन्न पेशागत तालिम कार्यक्रमहरू तयार गरी तालुक कार्यालयहरूको स्वीकृति लिएर सञ्‍चालन र व्यवस्थापन,
 • खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट भएका प्रहरी अधिकृत तथा प्रहरी जवानहरूलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, वृत्ति विकास महाशाखा र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशन अनुसार आधारभुत तालिम प्रदान,
 • खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट भएका प्राविधिक प्रहरी अधिकृत तथा प्राविधिक प्रहरी जवानहरूलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, वृत्ति विकास महाशाखा र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशन अनुसार आधारभुत तालिम प्रदान,
 • जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको लागि आवश्यकता अनुसार प्रहरी पेशासँग सम्बन्धित अन्य उन्नत तालिमहरू समेत पहिचान गरी सञ्‍चालन,
 • नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, वृत्ति विकास महाशाखा र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्देशन अनुसार अन्य दर्जाका लागि पनि आधारभुत एवं उन्नत तालिमहरू सञ्‍चालन,
 • शिक्षालयबाट सञ्‍चालन हुने तालिम कार्यक्रमहरूको समय समयमा मूल्याङ्कन गरी यसका प्रणालीहरूको आवश्यक परिमार्जन र सुधार,
 • राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचलित विभिन्न प्रशिक्षण विधिको पहिचान गरी त्यसको Best Practice लाई  शिक्षालयमा क्रमशः प्रयोग,
 • राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, वृत्ति विकास महाशाखाको समन्वयमा तालिमका पाठ्‍यक्रमहरू तयार गर्ने र परिमार्जन,
 • शिक्षालयमा सञ्‍चालन हुने विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरूमा आवश्यकता अनुसार अतिथि प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था र आमन्त्रण,
 • आवश्यकता अनुसार तालिम कार्यक्रमका सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूको  मूल्याङ्कन गर्ने र प्रतिवेदन,
 • जुनियर प्रहरी अधिकृत एवं जवान पदको भर्ना छनौटको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निर्देशन भए बमोजिम कार्य,
 • तालिमसँग सम्बन्धित प्राविधिक एवं अन्य सल्लाह सुझाबहरूका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय,
 • तालिम सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सुझाबहरू र भविष्यको कार्ययोजना समयमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रतिवेदन,
 • प्रभावकारी रूपमा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गर्न तालुक कार्यालय, सरोकारवाला निकायहरूसँग सम्पर्क र समन्वय,
 • वार्षिक तालिम क्यालेण्डर तयार गर्ने र सो अनुसारको तालिम सञ्‍चालन,
 • जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूका क्षमता विकासका क्षेत्रहरू पहिचान र प्रशिक्षणलाई सोही अनुसार समयानुकूल परिमार्जन,
 • शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको पहल गर्ने र भावी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन ,
 • शिक्षालयलाई स्रोत साधन र प्रविधियुक्त बनाई अन्तर्राष्ट्रिय  स्तरको बनाउन निरन्तर पहल,
 • कानुन बमोजिम तोकिएका अन्य कार्यहरू ।