प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
आधारभुत तालिमहरू
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संचालन भएका तालिमहरूको विवरण 
सि.नं. तालिमको नाम कार्य दिन उद्‍घाटन मिति नो.ह./भगौडा ता. रद्ध समापन मिति लिङ्ग   जम्मा कैफियत
मिति संख्या संख्या संख्या मिति संख्या महिला पुरूष प्र.स.नि.
प्रहरी सहायक निरीक्षक आधारभूत तालिम २-१७८ औं समूह २६५ २०७९।०५।२० ४४० २०८०।०६।०५ ४२६ ५५ ३७१ ४२६ ४२६ ३६६ "क", ६० "ख"
जम्मा ४२६ ५५ ३७१ ४२६ ४२६