प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
आगामी तालिमहरू
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संचालन हुन बाँकी तालिमहरूको विवरण 
सि.नं. तालिमको नाम कार्य दिन लक्षीत समूह बाँकी समूह दर्जा बाँकी संख्या कैफियत
प्र.स.नि. आधारभूत तालिम २६५ प्र.प्र.स.नि. ४००  
प्र.ज. आधारभूत तालिम २३४ प्र.प्र.ज. २००  
प्राविधिक प्रहरी जवान आ.ता. ९० प्रा.प्र.ज. २००  
प्र.स.नि. (अल्पकालीन) तालिम  ४८ प्र.स.नि. १००  
घटनास्थल अनुसन्धान सहायक (प्र.ज. देखि प्र.व.ह. सम्म) तालिम  ३५ प्र.ज. देखि प्र.व.ह. ६०  
महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान (जु.प्र.अ.) तालिम १८ जु.प्र.अ. ३०  
सिमावर्ती अपराध अनुसन्धान (प्र.ज. देखि जु.प्र.अ.) तालिम प्र.ज. देखि जु.प्र.अ. ३०  
घरेलु हिंसा उजुरी सुनुवाई तथा मेलमिलाप सिप विकास (प्र.ज. देखि जु.प्र.अ.) तालिम प्र.ज. देखि जु.प्र.अ. ३०  
भीड नियन्त्रण प्र.ज. देखि जु.प्र.अ.) तालिम १८ औं समूह १८ प्र.ज. देखि जु.प्र.अ. ५०  
१० आधारभूत प्रहरी कारवाही विधि तथा कौशल (पुनर्ताजगी) प्र.ज. देखि जु.प्र.अ. तालिम आठौं समूह प्र.ज. देखि जु.प्र.अ. ३०  
११ प्रहरी कारवाही तथा मानव अधिकार (प्र.ज. देखि जु.प्र.अ.) तालिम १० प्र.ज. देखि जु.प्र.अ. ३०  
१२ विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा (जु.प्र.अ.)  ३० जु.प्र.अ. ३०  
१३ व्यक्तिगत सुरक्षा (प्र.ज. देखि जु.प्र.अ.) तालिम  १८ प्र.ज. देखि जु.प्र.अ. ३०  
१४ हिरासत तथा कारागार सुरक्षा जु.प्र.अ. तालिम जु.प्र.अ. ३०  
१५ OCM Level-1 तालिम  २४ जु.प्र.अ. ३०  
१६ प्रशिक्षक प्रशिक्षण TOT (जु.प्र.अ.) तालिम १६ जु.प्र.अ. २४  
१७ अभिलेख व्यवस्थापन (जु.प्र.अ.) तालिम १६ जु.प्र.अ. ३०  
जम्मा   २९ १९   १३३४